Parallel Bible results for Lukas 22:67

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Lukas 22:67

SVV 67 Zeggende: Zijt Gij de Christus, zeg het ons. En Hij zeide tot hen: Indien Ik het u zeg, gij zult het niet geloven; NIV 67 "If you are the Christ, " they said, "tell us." Jesus answered, "If I tell you, you will not believe me,