Parallel Bible results for Markus 9:26

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Markus 9:26

SVV 26 En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden, dat het gestorven was. NIV 26 The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, "He's dead."