Parallel Bible results for Mattheüs 6:12

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Mattheüs 6:12

SVV 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. NIV 12 Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.