Parallel Bible results for Openbaring 12:11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Openbaring 12:11

SVV 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. NIV 11 They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from death.