Parallel Bible results for Psalmen 50:8-14

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 50:8-14

SVV 8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij. NIV 8 I do not rebuke you for your sacrifices or your burnt offerings, which are ever before me. SVV 9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien; NIV 9 I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens, SVV 10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen. NIV 10 for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. SVV 11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. NIV 11 I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. SVV 12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid. NIV 12 If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. SVV 13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken? NIV 13 Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? SVV 14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. NIV 14 Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High,