24 que siete veces será vengado Caín, mas Lamec setenta veces siete.