5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;