6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;