14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst.