26 Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.