1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.