4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;