5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;