7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.