9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;