18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;