13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.