5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.