7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.