8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.