18 Want zij hebben mijn geest verkwikt, en ook den uwen. Erkent dan de zodanigen.