20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.