6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.