14 En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.