4 Hebben wij niet macht, om te eten en te drinken?