Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Koningen 16:13 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
13 Om al de zonden van Baesa, en de zonden van Ela, zijn zoon, waarmede zij gezondigd hadden, en waarmede zij Israel hadden doen zondigen, tot toorn verwekkende den HEERE, den God Israels, door hun ijdelheden.
Link Options
More Options
[X]