1 Kronieken 25:31 SVV

31 Het vier en twintigste voor Romamthi-Ezer; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.