30 Het drie en twintigste voor Mahazioth; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.