7 En Merajoth gewon Amarja, en Amarja gewon Ahitub;