51 En Kis was Sauls vader, en Ner, Abners vader, was een zoon van Abiel.