24 En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende: Zulke woorden heeft David gesproken.