3 Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel.