4 Dat de HEERE Samuel riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik.