6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.