6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.