22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.