21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;