18 Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.