29 Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?