30 Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.