17 Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?