9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;