Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 34:24 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
24 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen; al de vloeken, die geschreven zijn in het boek, dat men voor het aangezicht des konings van Juda gelezen heeft.
Link Options
More Options
[X]