7 Als David dit hoorde, zond hij Joab heen, en het ganse heir met de helden.