18 Toen zond Joab heen, en liet David den gansen handel van dezen strijd weten.