19 Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals; maar de HEERE was mij een Steunsel.