18 Hij verloste mij van mijn sterken vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik.