29 Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren.