46 Vreemden zijn vervallen, en hebben zich aangegord uit hun sloten.