7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids.